Om Institutionen

Vision for Børnehuset Broen

Vi mener det er vigtigt for menneskers velbefindende og positive udvikling, at føle sig som en betydelig del af væsentlige fællesskaber.

Alle børn og medarbejdere skal føle sig som en vigtig del af et nærværende, omsorgsfuldt og udviklende fællesskab.

Medarbejderne i Børnehuset Broen tager ansvar herfor, ved at arbejde for gode relationer til det enkelte barn og sikre børnenes læring og trivsel hver dag.

Børnehuset Broen vil fastholde at have et involverende og professionelt samarbejde mellem forældre og medarbejdere.