Bus
Børnehuset Broen

Børnehuset Broen består af to afdelinger:
- Afd. Kongeåen ligger i Østergade 82.
- Afd. Mindegade ligger i Mindegade 2A.

Mennesker er sociale, fungerer, oplever og udvikler sig bedst, i omsorgsfulde og trygge omgivelser. Hos os er derfor børn, forældre, personale og bestyrelse, alle vigtige elementer i skabelsen af vores gode fællesskab.

Gennem et nært og tillidsfuldt samarbejdet mellem forældre og et dygtigt personale, oplever vi, at vi bedst støtter det enkelte barn i dets udvikling. Børn som føler sig elsket, er trygge.

Med vores busser tager vi ofte på ture ud i naturen og til kulturelle arrangementer. 

I vores fællesskab er der plads.

Velkommen til Børnehuset Broen

Vi vil altid gerne give dig en rundvisning i vores skønne daginstitution, der både har vuggestue, børnehave og specialbørnehave.

Du kan ringe og aftale en tid med enten Tine (vuggestuen og specialgruppen 3037 7316) eller Hans Ole (børnehaven afd. Kongeåen og afd. Mindegade 2051 1831)