Velkommen til institutionen

Jeg hedder Jette Olsen, er født i 1970 og har arbejdet som dagplejer siden 2008. Jeg Har haft et slip fra dagplejen i 2016-2017, fordi jeg har været på efter uddannelse til pædagogisk assistent og har derfor nu de bedste forudsætninger for at tage vare på jeres barn. jeg er også uddannet, social og sundhedshjælper og har arbejdet med ældre mennesker i 10 år, inden jeg blev dagplejer.

Jeg er gift med Claus, som er smed og sammen har vi 2 børn. Christoffer, født i 1997 og Natasja, født i 2000, de bor dog ikke hjemme mere.

Vi har en hund, en hønsehund, som hedder Kato.

 

Jeg synger meget med børnene og vi får en snak om de sange vi synger, vi lytter også gerne til forskellig musik og danser, hopper, snurrer rundt mm.

Jeg kigger/læser dagligt i bøger med børnene for at fremme deres sprogudvikling, og for de lidt ældre børn tager vi et spil billede lotteri el. andet der er alders svarende.

Det er meget vigtigt for mig, at der er plads og tid til børnestyret leg, uden jeg blander mig, da det fremmer børnenes sociale udvikling.

Når vejret er godt, er vi ude i min have eller på vores fælles dagpleje legeplads. Vi går nogle gange op til rideskolen og kigger til hestene på marken, der er meget at se på og snakke om, når vi er ude at gå tur.

Alt det vi laver, er med til at udvikle børnene socialt og udvikler/fremmer deres sprog, motorik og sanser.

Det er for mig, meget vigtigt at forældresamarbejdet er godt og vi kan snakke om alt vedr. jeres barn. Åbenhed og ærlighed, ris eller ros og en god dialog om tingene er med til at give en bedre hverdag for os alle.