Pædagogisk Læreplan

Alle vuggestuer og børnehaver skal lave en skriftlig pædagogisk læreplan, som er udgangspunkt for det pædagogiske arbejde i hverdagen

Det pædagogiske personale i daginstitutionen sætter, med udgangspunkt i børnegruppen, mål for arbejdet med børnene indenfor følgende temaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sproglig udvikling
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier
  • Børnemiljøet

På den måde sikre det pædagogiske personale, at børnenes hverdag og læringsmiljøer er præget at aktiviteter og oplevelser, som giver børnene de bedste betingelser for at lære og udvikle sig igennem leg og aktiviteter. Den styrkede pædagogiske læreplan skal være færdig beskrevet i sommeren 2020.