Værdigrundlag

Mål:

Vi vil gerne være det dagtilbud, som forældre efterspørger til deres børn. Vi giver børnene en tryg hverdag med kvalitet i samværet og fokus på udvikling og trivsel.

Vi arbejder ud fra de pædagogiske grundlag i "Den styrkede pædagogiske læreplan" og er i gang med at lave vores egne definitioner for hver enkelt område.

Derudover prioriterer vi børneinitieret leg, hvor medarbejderne, ud fra pædagogiske overvejelser, bidrager med nye dimensioner i legen, til gavn for børnene.