Værdigrundlag

Mål:

Vi vil gerne være det dagtilbud, som forældre efterspørger til deres børn. Vi giver børnene en tryg hverdag med kvalitet i samværet og fokus på udvikling og trivsel.

Vi har 4 ord som har en vigtig værdi i vores arbejde:

  • Ansvarlighed
  • Respekt
  • Nysgerrighed
  • Pædagogisk synlighed

 

 

 
 Ansvarlighed  Vi præger børnene til at tage ansvar og udvise ansvarlighed overfor hinanden.  Vi gør det ved at vise børnene, at de er betydningsfulde, at de er en del af et fællesskab og de er medspillere i deres eget liv.
 Respekt  Vi præger børnene til at have respekt for hinanden og hinandens forskellighed. De skal udvise respekt overfor hinandens grænser.  Vi gør det ved at vise børnene at det er ok at være forskellige. Det er ok at sige til og fra. Vi er selv autentiske voksne og gode rollemodeller, som de kan spejle sig i.
 Nysgerrighed  Vi forsøger at gøre børnene nysgerrige på hinanden, så der skabes gode relationer. Vi giver plads til fordybelse for både børn og medarbejdere. Vi udfordrer børnene og giver dem mod til at tage chancer. Vi lader dem undre sig og lader dem bruge deres fantasi.  Dette sikrer vi kan ske, ved at lade børnene lege på tværs af alder, stuer og afdelinger, i både store og små grupper. Vi laver projekter for hele institutionen. Vi lader børnene prøve sig selv af og gøre egne erfaringer i trygge rammer. Vi følger børnenes spor og griber nuet, når det kan lade sig gøre.
Pædagogisk synlighed  Vi arbejder med børnene på et professionelt plan. Vi arbejder anerkendende, inkluderende og reflekterende. Børn og forældre skal opleve at hverdagen, pædagogikken og aktiviteterne tager udgangspunkt i vores faglighed.  Vores aktiviteter hænger sammen med temaerne i De pædagogiske lærerplaner. Vi arbejder datainformeret og forskningsbaseret. Vi anerkender børnenes følelser og ser tingene fra deres perspektiv. Vi er nærværende og empatiske voksne. Vi sikrer en hverdag med genkendelighed, rutiner og traditioner, så børnene føler sig trygge. Vi udfordrer hvert enkelte barn i nærmeste zone for udvikling.