Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapporten  er børnehavens dokumentation for kvaliteten i vores pædagogiske arbejde. Den indeholder også talfakta vedr. børne- og personalenormering etc. Det væsentligste i Kvalitetsrapporten er effekten af vores pædagogiske arbejde, der bliver målt på vores 4-5-6 årige børn i projektet Læringsledelse.

Vi ser mangfoldighed som en fordel, og arbejder med inklusion af alle børn i børnehaven. Børnehavens mål er at give barnet en god barndom i en tryg atmosfære med anerkendende voksne. Vi vil sikre barnets udvikling, så dets potentialer og personlige ressourcer foldes fuldt ud. Vi tilstræber at skabe læringsmiljøer, hvor relationen barn-barn, barn-voksen, voksen-voksen er grundstenen for inklusion. Det er i det gensidige samspil, at  anerkendelsen viser sig. Vi har en kultur, hvor kommunikation skaber billedet af den måde, vi opfatter verden på. Det er derfor vigtigt, at være bevidste om, at det er ved at være nysgerrig og lyttende, at vi bliver klogere på hinandens forskellige opfattelser.

Vi er stolte af, at kunne se den positive effekt af vores pædagogiske værdier og fagprofessionelle tilgang i arbejdet med børnene. Deres kompetencer og trivsel i den periode, hvor de er kommende skolebørn, vises i rapportens grafer som alderssvarende, hvilket er målet for os.