Hverdagen

I daginstitutionen Firkløveret vægter vi:

Anerkendelse, nærhed, omsorg og tryghed.

Voksenrollen - synlige voksne, faglighed - vi arbejder i børnehøjde.

Genkendelig hverdag - dagsrytme - rammer.

Respekt for det enkelte barns personlighed og dermed plads til forskellighed.

Vi prioritere, at arbejde i mindre grupper, hvor der er tid og plads til fordybelse.

Vi har fokus på, at udvikle det enkelte barns selvværd og selvtillid.

Vi har fokus på relationer og venskaber, samt børnenes trivsel.

Vi prioritere en god kontakt til børn og forældre og vægter derfor kontaktbesøg, den daglige kontakt ved modtagelse/afhentning og forældresamtaler.

Vi vægter leg.

Vi vægter udeliv og udendørs aktiviteter, samt oplevelsesture f.eks. i vores bus (plads til 9 personer), på gåben eller vuggestuebørnene benytter deres 2 Christianecykler.

Vi vægter selvhjulpenhed.

Vi vægter sundhed og bevægelse.

Vi arbejder kontinuerligt i skolegrupper frem mod skolestart for at give det enkelte barn den bedst mulige skolestart.

I dagligdagen har vi fokus på børnenes sproglige udvikling. Vi anvender dialogisk læsning, iPad m.v.

Børneinvolvering/børneindflydelse vægtes højt i hverdagen.

Vi prioritere grin og glæde.

Vi vægter kreative processer med børnene.

Vi vægter godt forældresamarbejde.

Vi er certificeret som Grøn institution.