Program for læringsledelse

 

 

Program for læringsledelse

 

Dagtilbud og skoler i Kolding Kommune er med i Europas største udviklingsprogram

”Program for læringsledelse”

 

Alle børn fra 0-18 år er målgruppen for et 4-årigt udviklingsprogram ”Program for læringsledelse”, som skal skabe bedst mulig trivsel, udvikling, læring og dannelse ud fra kortlægning, læringsmål og kompetenceløft.

 

Programmet omfatter dagplejen, daginstitutionerne, skolerne og pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR). Programmet blev på dagtilbudsområdet indledt i 2016 med et elektronisk spørgeskema, som blev besvaret af de ældste børnehavebørn, forældre, pædagogiske medarbejdere og ledere.

 

Spørgeskemaundersøgelsen blev gentaget i 2017 og igen i efteråret 2019. Besvarelserne analyseres i samarbejde med Aalborg Universitet.

 

Analyseresultaterne danner grundlag for profiler for det samlede Børneområde i Kolding Kommune og for de enkelte dagtilbud. Profilerne giver et billede af status på børnenes læring og trivsel, medarbejdernes pædagogiske indsats og trivsel, ledelsens indsatser og forældrenes tilfredshed og oplevelse af deres barns dagtilbud. Profilerne giver viden om, hvad der lykkes i det pædagogiske arbejde og hvor der kan være behov for udvikling.

 

Datagrundlaget danner udgangspunkt for at lære af de områder, hvor den pædagogiske indsats virker godt og for at identificere de områder, hvor man med fordel kan iværksætte et kompetenceløft.

 I Børnehuset Troldblomst har vi fra 2017 til 2019 arbejdet på at løfte relationerne mellem børn og voksne, have stort fokus på kommunikationen, så børn ikke oplever skæld ud, samt informere forældrene om børnenes hverdag og hvordan vi arbejder med de pædagogiske læreplaner. Den indsats har båret frugt og det afspejles både i praksis og i resultaterne i T3 fra 2019.

Vi afventer en tilbagemelding om vores data fra Aalborg Universitet, og derefter beslutter vi os for den fremtidige indsats. Vi er selv opmærksom på, at der skal fokus på relationer mellem barn/barn, venskaber og trivsel. Vores ellers gode daglige aktiviteter, kan komme til at indeholde mere om tal og geometriske figurer.

 

Læs mere på www.laeringsledelse.dk